Etätyö on työtä, jota tehdään joko kotona tai muussa sovitussa paikassa varsinaisen työpaikan ulkopuolella. Etätyö voi olla joko kokoaikaista tai osittaista siten, että työntekijä on esimerkiksi osan viikkoa etätyössä ja osan normaalisti työpaikalla. Etätyötä voi tehdä myös erikseen sovitun ajan kertaluonteisesti.

Etätyö on mahdollista silloin, kun työ ei välttämättä edellytä pysyvää työpaikalla oloa tai tiivistä henkilökohtaista yhteydenpitoa työtovereihin tai asiakkaisiin. Toimiala- ja liikelaitoskohtaisesti määritellään, millä reunaehdoilla etätyö hyväksytään. Säännöllisen etätyön tekemisestä sovitaan esimiehen kanssa ja tehdään kirjallinen etätyösopimus.

Esimerkki:

Henkilö työskentelee säännöllisesti keskiviikkoisin etätyössä kotona.

Etätyöohje, Helmi-intran etätyö-sivu (Linkit toimivat vain kaupungin sisäisessä verkossa.)

Lue haastattelut:

Etätyö − pienen ihmisen ekoteko

Etätyö tarjoaa työrauhaa ja tukee jaksamista