Työaikajoustoilla voidaan tukea työn ja muun elämän yhteensovittamista sekä työssä jaksamista.

Vaikutusmahdollisuudet työaikoihin

  • ylläpitävät työkykyä ja helpottavat työn kuormittavuuden säätelyä
  • helpottavat työn ja muun elämän yhteensovittamista
  • parantavat koettua terveydentilaa ja vähentävät sairauspoissaoloja
  • alentavat riskiä joutua työkyvyttömyyseläkkeelle.