05.02.2013 Haastattelu ← Takaisin

Äijä-VATU tuli tarpeeseen

Helsingin kaupungin työterveyskeskus julkaisi vuonna 2004 Varhaisen tuen toimintamallin (VATU) sellaisille työntekijöille, joiden työkyky oli Peter Andersen heikentymässä tai työn sujumisessa ilmeni ongelmia. Sen tarkoituksena on, että esimiehet kertovat työntekijälle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa havaintonsa ja alentuneeseen työkykyyn liittyvät huolenaiheensa. Se ei ole kuitenkaan helppoa tai itsestään selvää. Esimiehen voi olla hankalaa ottaa puheeksi tällainen arkaluonteinen, mutta sinänsä hyvin arkinen asia. Olennaista yhteisessä keskustelussa on selkiyttää perustehtävä ja työn tavoitteet, kartoittaa koulutustarpeet ja tarkistaa työmäärä, selvittää poissaolot ja niiden syyt sekä miettiä toimenpiteet asioiden korjaamiseksi sekä sopia seurannasta.

Syksyllä 2012 Staran konepajalla kokeiltiin omaa VATU-ohjelmaa – äijä-VATUa. Pilotti oli osa Stydi-nimisen työhyvinvointihankkeen työ- ja toimintakyky-osaohjelmaa, jonka keskeisenä tavoitteena on estää sairauspoissaolojen pitkittyminen. ”Koska perinteinen VATU ei oikein toiminut meillä, kehittelimme meille paremmin sopivan version”, sanoo hankkeesta vastannut Staran henkilöstöasiantuntija Peter Andersen. ”Työterveyshuolto on ollut aktiivisesti mukanamme miettimässä, miten he voisivat parhaiten tukea esimiestä erityisesti työkykyyn liittyvien ongelmien esiintyessä.”

”Valmensimme lähiesimiehiä puheeksi ottoon ja viritimme työyhteisömme tähän käytäntöön. Äijä-VATUn pohja-ajatus on tuettu VATU-keskustelu. Koska joidenkin esimiesten on vaikea ottaa asioita puheeksi, olen ollut heidän mukanaan avaamassa asioita. Ulkopuolisena asiantuntijana olen tukenut keskustelua ja havainnoinut sen sujumista”, Peter sanoo. ”Olen myös tarjonnut keskustelua helpottavia välineitä. Yleensä olemme puhuneet pelkästään työn sujumisesta, terveydentilaa koskevista asioista ei meidän keskusteluissa ole monestikaan ollut edes tarvetta puhua. Keskustelut ovat olleet luottamuksellisia ja minun mukana olemiseni on edellyttänyt työntekijän suostumusta”, kertoo Peter.

”Jatkossa suuntaamme energiaa ennakkohuoltoon. Tällä tarkoitan erityisesti laadukkaampia ja myös hyvinvointinäkökulman sisältäviä palaute- ja tavoitekeskusteluja”, Peter kertoo.

”Pilotti on saanut hyvää palautetta”, sanoo Peter. ”Staralaiset ovat huomanneet, että on itse asiassa ihan tavallista ja tärkeää jutella mieltä askarruttavista asioista. He ovat kokeneet, että työyhteisössä kannattaa huolehtia itsestä, toisista ja koko porukasta. Tärkeä havainto oli erään osallistuneen kommentti: −Olipa hyvä, että juteltiin, ettei menny tän pahemmaksi.”

”Olen tosi tyytyväinen tähän äijä-VATUn alkuun. Olemme perustamassa esimiehille kollegaryhmiä, joissa heillä on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan käydyistä keskusteluista ja niiden merkityksestä”, sanoo Peter hymyillen. ”Olemme myös aloittamassa yhteistyötä samanlaisten haasteiden kanssa painiskelevan Palmian kanssa, mikä on tosi innostavaa.”

”Viisaus on periaatteessa omissa porukoissa, mutta joskus voi olla myös hyvä ottaa ulkopuolinen henkilö miettimään asioita. Yhteistyö eri virastojen kanssa on hedelmällistä. Äijä-VATUa ei kuitenkaan kannata suoraan kopioida, vaan jokaisen ryhmän täytyy miettiä omat tarpeensa. Jossain virastossa tarvitaankin ehkä ennemmin lady-VATUa.”

Teksti ja kuva: Katariina Ponteva

 


← Takaisin