01.02.2013 Haastattelu ← Takaisin

Perehdytys on aina yksilöllinen

Päivi Mäkeläinen aloitti kehittämispäällikkönä henkilöstökeskuksessa kesäkuussa 2012. Hänelle oli tehty valmiiksi perehdytysohjelmarunko, johon kuuluivat esimerkiksi perusasiat henkilöstökeskuksesta. ”Olen työskennellyt kauan kaupungilla mm. henkilöstöpäällikkönä, joten yleiset periaatteet ovat minulle tuttuja. Perehdytys on aina yksilöllinen. Kaikille ei tarvitse perehdyttää kaikkia samoja asioita eikä perehdytys voi toteutua kaikille samalla tavalla.”

Päivin perehdytyksessä käytettiin kaksi viikkoa seuraajamallia, jolloin hän teki töitä samaan aikaan edeltäjänsä Matti Poutasen kanssa. ”Kehittämispäällikön tehtävä on pitkälti muotoutunut Matin osaamisen ja toiminnan perusteella. Vetäjän vaihtuessa on ajankohtaista tarkastella koko kehittämistiimin tehtäviä ja osaamista, jolloin uuden päällikön tehtävä voi painottua eri tavalla. Tästä syystä perehdytys ei voi olla yksisuuntaista tietojen omaksumista vaan henkilön omaa aktiivista toimintaa ja vuoropuhelua organisaation sisällä.”

Seuraajamallivaiheessa tavoitteena oli siirtää tietoa tiimin perustehtävistä ja niiden taustoista sekä nykytilasta. Hyödyllistä oli myös käydä keskustelua työn jatkumisesta ja mahdollisista etenemistavoista sekä haasteista. Lisäksi tärkeää oli esimiestiedon siirtäminen ja omaan tiimiin tutustuminen. Alussa tarvitaan aikaa keskustella sekä kuunnella ajatuksia ja ideoita. ”Erityisesti kehittämistyössä on olennaista työn rajaaminen sekä omien ja tiimin perustehtävien selkiyttäminen.”

Päivi painottaa oma-aloitteisuuden ja yhteisöllisyyden merkitystä perehdytyksessä. ”Kaikessa työssä tulee korostumaan tulevaisuudessa oma-aloitteisuus. Toisaalta perehdytys on koko työyhteisön asia ja kaikkien velvollisuus on tarvittaessa auttaa uuden työntekijän perehdytyksessä. On kaikille eduksi, kun uusi työntekijä pääsee jyvälle, mitä ja miten tehdään. Perehdytyksen tarve vaihtelee henkilön työkokemuksen mukaan. On täysin eri tilanne, kun nuori tulee ensimmäiseen työpaikkaan eikä hänellä ole aiempaa kokemusta työelämästä.” Esimies- ja kehittämistehtävissä jokainen luo oman kehityspolkunsa eikä tehtäviä voi sellaisenaan siirtää. ”Esimiestyössä perehtyminen on pitkälti kysymistä, selvittämistä ja kokonaisuuksien hahmottamista. Itse on tehtävä päätöksiä, miten asioita viedään eteenpäin ja linjataan. Erilaisissa verkostoissa toimiminen tulee entistä tärkeämmäksi ja niihin johdattaminen seuraajamallilla olisi suotavaa. Kaiken kaikkiaan esimiestyötä oppii vain tekemällä, joten loppukaneetiksi käy vanha uimamaisterin antama ohje: kirjoja lukemalla ei uimaan opi, vaan veteen on mentävä.”

Teksti: Emmi Korvola


← Takaisin