05.02.2013 Haastattelu ← Takaisin

”Ei oppi ojaan kaada”

Jasi Kuokkanen aloitti vuoden 2012 elokuun alussa viiden viraston yhteisenä työsuojelupäällikkönä. Hänen vastuulleen kuuluvat asuntotuotantotoimiston, kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston, rakennusvalvontaviraston ja rakennusviraston työsuojeluasiat. Tehtävä kestää kaksi työsuojelukautta eli se päättyy vuoden 2017 lopussa. Tavoitteena on siihen mennessä saada yhtenäistettyä virastojen työsuojelukäytännöt.

Jasi tuli kaupungille töihin noin 10 vuotta sitten silloiseen kiinteistövirastoon, josta matka jatkui kaupungin organisaatiomuutosten myötä Palmiaan. Armeijan jälkeen reipas nuori mies innostui oppisopimuskoulutuksesta. Hänelle tarjoutui mahdollisuus suorittaa talotekniikan perustutkinto.

”Oppisopimus oli mielettömän hyvä juttu nuorelle miehelle − pystyi sekä opiskelemaan että tekemään töitä samaan aikaan. Minulle oli ainakin välttämätöntä, että sain palkkaa opiskeluista huolimatta”, Jasi toteaa. ”Arvostan työantajaa tosi paljon, kun se tarjosi minulle tällaisen mahdollisuuden. Kaupungin kannattaisi mainostaa tätä enemmän, koska palkalla täällä ei pystytä kilpailemaan. Oli luksusta, kun pystyi opiskelemaan työajalla.”

Tutkinnon suoritettuaan Jasi sai vaativampia työtehtäviä. Vaikka se innosti, hän halusi jatkaa opintojaan. Seuraavaksi hän suoritti ammattitutkinnon ja pätevöityi esimiestehtäviin. Sen jälkeinen erikoisammattitutkinto oikeutti vielä haastavampiin esimiestehtäviin. Näiden lisäksi hän tuli myös tehneeksi huoltomestarin tutkinnon.

”Nyt viimeiseksi olen tehnyt töiden ohella tradenomin tutkintoa Ammattikorkeakoulussa. Se poikkeaa selkeästi edellisistä opinnoista, koska se tapahtuu iltaisin omalla ajalla. Opinnot eivät myöskään linkity samalla tavalla luontevasti töihin kuin oppisopimuskoulutuksessa. Valitsin johtamiseen ja työhyvinvointiin liittyviä opintoja. Halusin perehtyä myös teoriassa niihin asioihin, jotka olin esimiestehtävissä kokenut haastaviksi”, Jasi kertoo.

”Oikeastaan kaikista opinnoista on ollut heti hyötyä arjessa. Erityisen hyvää on ollut, että on voinut tehdä kaikki harjoittelut ja opinnäytteet omalla työpaikallaan. Siksi olenkin varmaan innostunut koko ajan jatkamaan opintoja. Olen kyllä pienestä pitäen halunnut aina päästä eteenpäin: oppia uutta ja saada lisää haasteita”, Jasi sanoo. ”Jos minulla ei olisi takana tällaista opintorupeamaan, en olisi nykyisessä tehtävässäni. Opiskeleminen on minun juttuni. Saan siitä voimaa, se auttaa jaksamaan!”

Jasi Kuokkanen

Teksti: Katariina Ponteva


← Takaisin