05.02.2013 Haastattelu ← Takaisin

Rekrytointi on haaste, johon kannattaa satsata

Rekrytointi on laaja prosessi, joka lähtee liikkeelle henkilöstösuunnitelmasta. Mitä luontevammin se on osa henkilöstöstrategiaa, sitä varmemmin koko prosessi onnistuu. Onnistumisessa on olennaista, miten hyvin tulokkaat saadaan sitoutettua organisaatioon. Tuula Mäkelä

Samalla kun rekrytoidaan, luodaan työantajakuvaa. Siksi onkin erityisen tärkeää, että prosessiin satsataan. Kaikki hakijat eivät voi tulla valituiksi. Jos hakija on kuitenkin tyytyväinen prosessiin, hän on edelleen kiinnostunut organisaatiosta ja hakee sinne todennäköisesti uudestaan. ”Hyvin kohdeltu hakija kertoo myös monelle kaverilleen positiivisesti kokemuksistaan. Se on hyvin tärkeä asia meille työnantajana”, sanoo henkilöstöpäällikkö Tuula Mäkelä.

”Meillä rakennusvirastossa on jo pitkään kehitetty rekrytointia. Silti se vaatii vielä hiomista, Tuula toteaa. Tällä hetkellä on olennaista tunnistaa organisaatiomme hyvät puolet ja rohkeasti kertoa niistä. Meidän etumme on mm. olla osa maamme suurinta hyviä eettisiä arvoja edustavaa kaupunkiorganisaatiota - ainutlaatuista Helsinkiä. Tulokkaalla on hyvät mahdollisuudet kehittyä ja kehittää meillä omaa työtään”, Tuula pohtii.

”Kaupungilla ei ole ollut tapana kehua itseään työnantajana. Nyt niin kannattaa kuitenkin ehdottomasti tehdä”, Tuula sanoo. ”Meidän tehtävämme on hurmata ja ihastuttaa rekrytoitavat niin, että he todella haluavat meille töihin. Meidän palkitsemisjärjestelmämme on ainutlaatuinen verrattuna monen muun organisaation vastaavaan. Tulokkaalla on myös oikeasti mahdollisuus kehittää itseään monipuolisesti. On tärkeää, että jokaiselle tulijalle tehdään kunnon urasuunnitelma. Silloin hän tietää meidän olevan tosissaan”, Tuula toteaa.

”Meillä ei ole tutkittua tietoa siitä, miten rekrytointi ja sitouttaminen vaikuttavat työkykyyn. Uskon sillä kuitenkin olevan suuri merkitys motivaatiolle”, Tuula sanoo. ”Onnistunut rekrytointi tuo meille sitoutuneen työntekijän, joka haluaa olla meillä töissä sekä kehittää itseään ja työtään. Samalla työnantaja kehittyy. Se on todella hyvä asia”, Tuula tiivistää hymyillen.

Teksti: Katariina Ponteva

Kuva: Erja Lehto


← Takaisin