Kun prosessia pyritään kehittämään jonkin käytännöllisen ongelman ratkaisemiseksi, prosessiin osallistuvien yhteinen keskustelu johtaa

  • tiedon, osaamisen ja ajattelun tekemiseen näkyväksi
  • tiedon ja osaamisen jakamiseen
  • yhteisen ymmärryksen lisääntymiseen ongelmatilanteesta
  • vaihtoehtoisten ratkaisujen pohdintaan
  • uusien, luovien ratkaisujen syntymiseen
  • kaikkien osaamisen lisääntymiseen.

Tällaista yhteistä oppimistilannetta nimitetään usein yhteisölliseksi oppimiseksi. Oppivan organisaation kannalta yhteisöllistä oppimista voidaan pitää kaiken osaamisen kehittämisen lähtökohtana.

Lähde:

Poutanen, M. & Savolainen, P. 2008. Oppiva työpaikka.

Lue haastattelu:

Toiselta oppii - kaikki voittavat