Mitä enemmän organisaatiot hajaantuvat ja verkostoituvat, sitä oleellisempia ovat yhteisölliset työvälineet organisaation toiminnassa ja oppimisessa. Ihmiset voivat tehdä yhteistyöstä ajasta ja paikasta riippumatta. Virtuaalisissa työtiloissa voidaan muun muassa ideoida, jakaa tietoa, opastaa ja auttaa työkavereita sekä työstää asioita, hankkeita ja projekteja. Työvälineiden käyttöönotto edellyttää uusia toimintatapoja, muutosta johtamisessa ja esimiestyössä sekä uusia taitoja.

Kaupungin linjausten mukaan sosiaalisen median välineiden hyödyntäminen työtehtävissä ja henkilöstön keskinäisessä vuorovaikutuksessa on suositeltavaa. Kaupungin sisäinen Helmi-intra (http://helmi) tarjoaa henkilöstön käyttöön muun muassa blogi-, wiki- ja ryhmätyötilaominaisuuksia tiedon, yhteisen työskentelyn ja osaamisen jakamiseksi. Kaupungin sisäisessä käytössä käytetään kaupungin omia työvälineitä, joiden tietoturva on varmistettu. Helmi-intraa on mahdollista hyödyntää niinkin, että sinne viedään yhteiseen käyttöön sopivin linkityksin muun muassa erilaisia koulutus- ja muita materiaaleja.

Lähde:

mm. Otala, L. 2001. Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista. Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita.