Urasuunnittelulla tarkoitetaan uran ja sen kehittymisen suunnitelmallista tukemista, jonka tavoitteena on, että työntekijöiden osaaminen ja organisaation tarpeet kohtaavat. Urasuunnittelussa on kyse paitsi yksilön ammatillisen osaamisen kehittymisestä työtehtävissä myös organisaation toiminnan ja tavoitteiden kannalta olennaisen osaamisen kehittämisestä ja hankkimisesta. Välineitä ovat koulutus ja kurssit, liikkuvuus, sijaisuudet, työkierto, työn laajentaminen ja rikastaminen, tiimityö, opiskelu ja työssä oppiminen.

Urasuunnittelu kannattaa, sillä sen avulla

  • ennakoidaan henkilöstön ja organisaation tarpeita
  • varmistetaan toimintaedellytykset nyt ja tulevaisuudessa
  • lisätään henkilöstön työmotivaatiota ja työtyytyväisyyttä
  • vahvistetaan henkilöstön sitoutumista organisaatioon
  • mahdollistetaan osaamisen kehittäminen ja jakaminen.

Urapolku on tapa kuvata erilaisia kehitysvaihtoehtoja, joita toimintayksiköllä on tarjota uran suunnittelun pohjaksi. Se koostuu henkilön erilaisten työtehtävien ja koulutusjaksojen vaihtelusta.

Keskustelu työntekijän ammatillisesta kehittymisestä ja urasuunnitelmista kuuluu tulos- ja kehityskeskusteluun. Lisäksi kaikkien 60 vuotta täyttäneiden kanssa otetaan puheeksi myös työssä jatkamisen suunnitelma.

Lue haastattelu:

Urasuunnittelu vie moniin paikkoihin