Työntekijöiden mahdollisuus hyödyntää omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan nähdään keskeisenä työn organisoinnin tuloksellisuutta ja työhyvinvointia lisäävänä tekijänä. Työntekijöiden osaamisen hyödyntämättömyys taas katsotaan resurssien tuhlaamiseksi tai väärinkohdentamiseksi. Työhyvinvointia edistää työntekijöiden mahdollisuus toteuttaa osaamistaan ammattitaidon ja ammatillisen identiteetin kehittämisen näkökulmasta. Toisaalta mahdollisuudessa hyödyntää osaamista ja ammattitaitoa sisältyy myös kuormituksen ulottuvuus: kaikkien resurssien käyttäminen voi työn ilon lisäksi johtaa myös liialliseen venymiseen ja voimavarojen hupenemiseen.

Esimerkki:

Kotihoidon ohjaaja: Osaamista kyllä löytyy enemmänkin, että kuinka paljon sä annat itsestäs, että moni pystyis antaan enemmänkin, mutta kuljetaan joskus sieltä mistä se rima on matalin.

Haastattelija: Vaihteleeko se?

Kotihoidon ohjaaja: Joo, selkeästi näkyy se, että joskus tehdään enemmän ja joskus ei. Kyllä se toteutuu et saa tehdä sitä mitä osaa. Ja jos ei osaa, niin saa oppia, terveydenhoitaja opettaa, joudut oppimaan. (naurua).

Lähde:

Työn organisointi ja työhyvinvointi sosiaali- ja terveysalalla – esimerkkinä vanhusten kotihoito. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ ja yrittäjyys 35/2008: s.36–37