Seuraajamalli tarkoittaa sitä, että avaintehtävissä voidaan palkata uusi henkilö työskentelemään samanaikaisesti tehtävän aikaisemman hoitajan kanssa.

Avaintehtävä voi olla millä organisaatiotasolla tahansa. Oleellista on, että tehtävään sisältyy sellaista tietoa tai osaamista, jonka omaksuminen ilman lähtijän antamaa perehdytystä ei ole mahdollista. Aikaisempina vuosina saadut kokemukset osoittavat, että useimmiten 2–3 kuukauden seuraajajakso on ollut tarkoituksenmukaisin ja tehokkain. Hyvin laajassa tehtävässä rinnakkain työskentelyä voidaan kuitenkin tarvita usean kuukauden ajan.

Seuraajarahoitusta voidaan käyttää kaikissa vaihtuvuustilanteissa, jos palveluksesta eroaminen on tiedossa riittävän aikaisin. Kyseeseen voi tulla myös pitkälle virka- tai työvapaalle jäävän henkilön sijaistaminen. Useimmiten seuraajamallia hyödynnetään eläkkeelle jäännin yhteydessä. Mallia voidaan käyttää myös muissa tilanteissa, jos palveluksesta eroaminen tai pitkälle virka- tai työvapaalle jääminen on tiedossa riittävän aikaisin.

Esimerkit:

…saa tietoa taustoista ja pääsee ytimeen, että miten sitä voisi muuttaa tässä organisaatiossa.

Osa tapoja on muutettu, osa jäi perintönä. Sai ehdottaa muutoksia, kun oli kuitenkin yhteinen intressi saada homma toimimaan.

Mallin ansiosta seuraaja oppi nopeasti ja pääsi viemään tehtävää seuraavalle tasolle.

Seuraajamalli tuli (työ)haastattelussa ilmi ja teki vaikutuksen. Oli helppo tulla.

Yksikön toimivuuden kannalta (seuraajamalli on) ensiarvoinen. Jos ei ehditä seuraamaan, työt joudutaan usein jakamaan, jotta ei tulisi keskeytyksiä. Siitä seuraa ongelmia.

Uusi ja vanha kohtaa. Ei pelkästään siirretä, vaan myös luodaan uutta.

Käyttäisin, jopa edellyttäisin seuraajamallin käyttöä.

Lähde:

Laukka, H. 2010. Seuraajamallin vaikuttavuus - Kokemuksia seuraajamallista vuosilta 2008 ja 2009.