Helsingin kaupungilla osaajamallin tarkoituksena on ratkaista heikentyneen fyysisen työkyvyn tuomia ongelmia siirtämällä osaaja perehdytystehtäviin. Mallia pilotoitiin terveyskeskuksessa, missä todettiin sillä olevan myönteistä vaikutusta ikääntyneiden työssä jaksamiseen. Lisäksi mallin mukaisella työtavalla voitiin vaikuttaa toiminnan laatuun, tarjottiin tukea työssä selviytymiseen aloittamisvaiheessa, vahvistettiin työyhteisötaitoja sekä jaettiin ammatillista osaamista ja hiljaista tietoa. Toimintamallin käyttöönottaminen ja kehittäminen edellyttävät työtä asian eteen. Merkityksellistä on myös valmius uudenlaiseen ajatteluun ja asennoitumiseen ikääntyvien työssä jatkamisen tukemiseksi. Toimintamalli koettiin toimivaksi ja hyödylliseksi, lukuun ottamatta edellä mainittuja kehittämistarpeita. Osaajamallia voidaan hyödyntää myös kaupungin muissa virastoissa ja laitoksissa.

Lisätietoa:

Kalliokoski, H. 2012. Osaajamallin toimivuus. (Linkki toimii vain kaupungin sisäisessä verkossa.)