Mentorointi on tuki- ja palvelumuoto erityisesti esimiehille mutta osaksi myös asiantuntijoille. Mentorointi on kahdenkeskistä keskustelua työasioista. Keskusteltavana ovat juuri ne asiat jotka mentorin keskustelukumppanikseen toivonut henkilö valitsee. Mentorointikeskustelujen tarkoituksena on tukea henkilöä ja auttaa häntä kehittymään työtehtävissään sekä auttaa häntä eteenpäin hänen hankaliksi tai vaikeiksi kokemissaan tehtävissä. Keskusteluissa oma näkökulma asioista laajenee. Niissä voidaan sivuta myös uran ja elämän suunnittelua. Mentorina voi toimia sekä vanhempi että nuorempi kollega tai esimies, harkinnan mukaan myös työyhteisöön juuri tullut tulokas.

Esimerkki:

Ja sit tää meiän mentorointihomma. Eli me on tavattu Liisan (nimi muutettu) kans aika paljon. Me on tehty tämmönen ohjelma, sovittu tietyt päivämäärät. Meiän pitää vähän vielä lisätä näitä ja käyty hänen kanssaan sit läpi aiheittain, et mis, mitä hänen tulis oppia ja hän tossa sanoki mulle viime viikolla, et mun täytyy pitää hälle tentti (nauraen), että mitä on oppinu. Elikkä semmonen kertaus on paikallaan, että on käyty kaikki tarpeelliset asiat läpi sitte.

Eläkkeelle siirtyvä asiantuntija

Lähde:

Kuronen-Mattila ym. (toim.) 2012. Asiantuntija jää eläkkeelle – asiantuntijuus ei! Opas tiedon ja osaamisen säilyttämiseksi.

Lue haastattelu:

Mentorointi pitää mentorinkin vireänä