On tärkeää, että työuran alussa oleva pääsee paitsi kehittämään omaa osaamistaan myös hyödyntämään uutta tietoa työssään. Työuran alussa haasteena on teorian ja käytännön yhdistäminen. Teoreettisen tiedon soveltaminen käytännön työtehtävissä vaatii oman oppimisprosessinsa.

Lähde:

Lundell, S. ym. 2011. Ikävoimaa työhön.