Kun uusi työntekijän tulee kaupungin palvelukseen, perehdytyksellä on erittäin tärkeä rooli työntekijän osaamisen ja viihtyvyyden kannalta. Perehdytystä tarvitaan myös siirryttäessä tehtävästä toiseen.

Työntekijä voi tulla palvelussuhteeseen joko muulta toimialalta tai liikelaitoksesta tai kokonaan kaupungin ulkopuolelta. Jälkimmäisessä tapauksessa kaupunki organisaationa saattaa olla työntekijälle hyvinkin vieras, jolloin perehdyttämisen yhtenä tärkeänä osa-alueena ovat hallinnolliset menettelyt ja periaatteet. Jokaisella toimialalla ja liikelaitoksella on kuitenkin myös omat toimintatapansa, joten perehdyttämiseen on aina syytä kiinnittää tarpeeksi huomiota.

Toimialojen ja liikelaitosten esimiesten tulee neuvoa henkilökuntaansa uuden henkilön perehdyttämisessä. Lisäksi esimiehet voivat tehdä perehdyttämislomakkeen, jonka avulla työntekijä voi seurata perehdyttämisposessin etenemistä. Perehdyttäminen on esimiehen vastuulla, mutta koskee koko työyhteisöä. Käytännössä se alkaa jo rekrytoinnista, sillä jo etukäteen on syytä valmistautua uuden työntekijän palkkaamiseen.

Usein kunnon perehdytys työhön ja talon tapoihin takaa jatkossakin luotettavan ja osaavan työntekijän kaupungille. Hyvä perehdytys on kaikkien etu.

Lue haastattelu:

Perehdytys on aina yksilöllinen