Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön on keskeinen tekijä työhyvinvoinnin ja motivaation kannalta. Työtehtävien laajentaminen ja rikastaminen kehittää ja syventää samalla työntekijän osaamista. On tärkeää kartoittaa työntekijöiden kehittymishalukkuutta ja toiveita työn suhteen, jotta tehtäviä voidaan räätälöidä sopivammiksi.

Työn laajentamisella tarkoitetaan, että työstä muodostuu kokonaisuus, esimerkiksi työntekijä tekee kaikki työvaiheet itse suunnittelusta käytännön toteuttamiseen. Työtä voidaan rikastaa esimerkiksi niin, että henkilö osallistuu määrä-aikaiseen projektiin tai sen suunnittelutehtäviin.

Lue haastattelu:

Työn rikastaminen rikastaa elämää