Tehtäväkierrolla tarkoitetaan määräaikaista työskentelyä (esimerkiksi sijaisena) jossakin toisessa kaupungin tehtävässä joko omalla toimialalalla tai omassa liikelaitoksessa tai kaupunginhallinnon ulkopuolisessa organisaatiossa. Hyviä kokemuksia on saatu parivaihdosta, jossa kaksi henkilöä sopii toistensa tehtävien hoitamisesta määräajan. Tehtäväkierto voi olla kertaluonteista tai ohjelmallista siten, että se sisällytetään osaksi henkilökohtaista kehittymissuunnitelmaa. Tehtäväkierron tarkoituksena on vahvistaa sekä yksilön että organisaation osaamispääomaa sekä luoda uusia vuorovaikutuksellisia toimintatapoja ja verkostoja.

Lue haastattelu:

Työkierrosta uusia näkökulmia ja lisäarvoa osaamiselle