Työparikäytännöllä tarkoitetaan sitä, että kaksi työyhteisön työntekijää vastaa yhdessä jonkin osaamisalueen hallinnasta. Toinen heistä voi olla päävastuullinen osaaja ja toinen ”takapäivystäjä”. Työparityöskentelyllä turvataan osaamisen hallinta erityisesti tilanteissa, joissa toinen työparin osallisista on jostakin syystä estynyt hoitamasta tehtäviään. Työparin osallisten kesken sovitaan työnjaosta ja muusta toimintavasta. Parityö vahvistaa työn mielekkyyden kokemista ja yhteisöllistä ammatinhallintaa. Työparit saavat toisiltaan tukea työssään ja jakavat osaamistaan.