Osaamisen jakaminen liittyy koko organisaation tapaan käsitellä ja jakaa tietoa sekä osaamista. Kysymys on toisaalta uuden tiedon tuottamisesta ja levittämisestä koko organisaation oppimisen edistämiseksi. Ketterät organisaatiot oppivat muutoksessa muita nopeammin.

Keskeisiä osaamisen jakamisen käytäntöjä ovat esimerkiksi

 • perehdytys
 • työparityöskentely
 • tiimi- ja osastokokoukset
 • tehtäväkierto
 • mentorointi
 • seuraajamalli
 • osaajamalli
 • sosiaalisen median välineet
 • hyvien käytäntöjen dokumentointi
 • hankeyhteistyö ja muu yhteistyö
 • yhteiset pelisäännöt.