Täydennyskoulutuksella voidaan kehittää työntekijöiden osaamista. Uudelleenkoulutusta voidaan hyödyntää, kun työntekijä vaihtaa tehtävästä toiseen.