Aikuisiällä suoritetuilla tutkinnoilla on havaittu olevan myönteisiä vaikutuksia työuran laatuun ja pituuteen sekä työntekijän mahdollisuuksiin pärjätä ja liikkua työmarkkinoilla. Koulutus vahvistaa ammatillista identiteettiä, lisää oman ammattitaidon arvostusta, työllistymismahdollisuuksia ja ansiotasoa. Lisäksi tutkinnon suorittaminen parantaa työmotivaatiota, lisää oppimishalua ja helpottaa työssäoppimista.

Lähde:

Lundell, S. ym. 2011. Ikävoimaa työhön.