Osaamisen johtaminen mahdollistaa eri-ikäisten työntekijöiden vahvuuksien hyödyntämisen sekä osaamisen jakamisen ja kehittämisen työuran eri vaiheissa.