Yhteistyö on osa työntekijöiden vahvuuksien hyödyntämistä. Yhdessä työntekijät voivat yltää parempiin suorituksiin kuin yksilöinä, koska erilainen osaaminen täydentyy ja ideoiminen sujuu usein paremmin ryhmässä. Yhteistyö on olennainen keino jakaa osaamista, myös kokemusperäistä osaamista eli hiljaista tietoa. Yhteisten tavoitteiden eteen ponnistelu myös lisää yhteishenkeä. Yhteistyön kautta työntekijät tutustuvat toisiinsa paremmin, mikä voi vähentää ennakkoluuloja erilaisuutta kohtaan.

Lähde:

Lundell, S. ym. 2011. Ikävoimaa työhön.