Eri-ikäisten vahvuuksien hyödyntäminen on jaettua asiantuntijuutta. Tekemällä yhteistyötä työyhteisön jäsenet voivat yltää yksilösuorituksia parempiin tuloksiin. Työuran eri vaiheissa olevat työntekijät täydentävät toistensa osaamista ja keksivät yhdessä parempia ratkaisuja. On tärkeää hyödyntää kaikkien osaamista yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Jaettu asiantuntijuus myös tukee työntekijöiden ammatillista kehittymistä.

Esimiesten on hyvä varata aikaa avoimeen keskusteluun työntekijöiden kanssa heitä koskevista asioista. Erilaisten työntekijöiden vahvuudet voidaan tunnistaa esimerkiksi yhteisten keskustelujen ja osaamiskartoitusten avulla. Vahvuuksien hyödyntämistä voidaan tukea tarvittaessa muokkaamalla työtehtäviä, lisäämällä yhteistyötä ja kehittämällä uusia toimintatapoja. Se on kannattavaa sekä työnantajalle että työntekijälle. Erilaisuudesta huolimatta on kiinnitettävä huomiota myös oikeudenmukaiseen kohteluun, joka tukee yhteishenkeä, työn mielekkyyden kokemusta sekä työtyytyväisyyttä (työn imu).

Juniorien vahvuuksia voivat olla esimerkiksi

 • uusin koulusta saatu tieto
 • ICT-valmiudet
 • verkostomainen ajattelutapa
 • yhteisöllisyys
 • työn merkitys: mielekkyys ja yhteensopivuus arvojen kanssa
 • halua oppia uutta ja kehittyä
 • ihanteellisuus, innokkuus, ennakkoluulottomuus ja tuoreet näkökulmat
 • ihmettely ja kyseenalaistaminen
 • kiinni ajan virtauksissa
 • uudet harrastukset työyhteisöön.

Konkarien vahvuuksia voivat olla esimerkiksi

 • koulutuksen ja työnteon pohjalle rakentunut ammatillisuus
 • asiantuntijuus ja työkokemus, mikä auttaa hallitsemaan kokonaisuuksia
 • selkeämpi kuva osaamisesta ja sen rajallisuudesta (ammatti-identiteetti)
 • organisaation asiat ja toimintatavat tuttujakokemuksellinen viisaus (hiljainen tieto ja elämän asiantuntijuus)
 • sosiaaliset taidot kehittyneet (esimerkiksi sovittelu- ja neuvottelukyky, uskottavuus)
 • suhteellisuudentaju
 • työn merkitys: velvollisuusetiikka ja työn yhteiskunnallinen hyödyllisyys
 • lojaalius työnantajaa kohtaan
 • generatiivisuus: halu pitää huolta seuraavasta sukupolvesta.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että yksilöiden väliset erot ovat suurempia kuin ikäryhmien väliset erot.

Lähteet:

Eri-ikäisten johtamisen työpaja 16.11.2012

Lundell, S. ym. 2011. Ikävoimaa työhön.

Tiina Saarelma-Thielin esitys Työterveyspäivillä 2012

Lue haastattelu:

Työn imu