Eri-ikäisten johtamisessa työntekijän yksilölliset tarpeet, tavoitteet ja elämäntilanteet otetaan huomioon päivittäisjohtamisessa sekä työn suunnittelussa ja organisoinnissa niin, että jokainen voi saavuttaa terveellisesti ja turvallisesti sekä henkilökohtaiset että organisaation tavoitteet. Eri-ikäisten erilaista osaamista ja vahvuuksia tulee arvostaa ja osata hyödyntää.

Esimiehen tehtävä on vahvistaa eri-ikäisten välistä vuorovaikutusta ja kannustaa osaamisen jakamiseen. Oikeudenmukainen johtaminen edesauttaa työntekijöiden yhteistyötä ja tiedon jakamista. Työyhteisössä eri-ikäisiä yhdistää ennen kaikkea kiinnostus yhteiseen tehtävään. Yhteisesti jaetut arvot ja tavoitteet vahvistavat yhteenkuuluvuutta.

Esimies tarvitsee aikaa yhteisille keskusteluille työntekijöiden ja työyhteisön kanssa, jotta hänen on mahdollista toteuttaa eri-ikäisten johtamista käytännössä. Esimiestyötä tulisi painottaa entistä enemmän henkilöstö- ja muutosjohtamiseen sekä itsensä johtamiseen. Tämä vaatii työtehtävien priorisointia, esimerkiksi vähentämällä ja lyhentämällä kokouksia. Myös esimiehet tarvitsevat työhönsä valmennusta ja vertaistukea.

Lähteet:

Ilmarinen, J. 2006. Pitkää työuraa! Ikääntyminen ja työelämän laatu Euroopan unionissa.

Eri-ikäisten johtamisen työpaja 16.11.2012