Esimies tekee seniorin kanssa kehityskeskustelussa suunnitelman työuran jatkamisesta. Siinä tulee ottaa huomioon ainakin seuraavat asiat:

  • työkyvyn tukeminen ja työn keventäminen tarvittaessa
  • työaikajoustot (esimerkiksi omaisten ja lastenlasten hoito)
  • hiljaisen tiedon arvostus ja siirto (esimerkiksi mentorointi, osaajamalli, seuraajamalli)
  • vaikuttamismahdollisuudet
  • itsensä toteuttaminen.