Eri-ikäisillä on erilaista osaamista, jota kannattaa jakaa ja hyödyntää. Osaamista yhteen sovittamalla voidaan hyödyntää sekä kokeneiden että uusien työntekijöiden parasta osaamista. Ajatusten vaihto ja yhdessä tekeminen ovat tärkeitä. Vastavuoroinen osaamisen jakaminen ja toiselta oppiminen voi parantaa yhteistyötä ja lisätä tasa-arvon kokemuksia. On hyväksi rohkaista työntekijöitä ihmettelemään ja kysymään myös niin sanottuja tyhmiä kysymyksiä. Niin lisätään osaamista ja voidaan myös löytää uusia, parempia työskentelytapoja. Kannustava ja avoin ilmapiiri edistää työntekijöiden luovuutta. Työntekijöitä voidaan rohkaista kokeilemaan ja oppimaan uutta, myös yrityksen ja erehdyksen kautta.

Esimerkit:

…ja nuoret miehet koulust tulleet insinöörit ni, äkkiihän ne sen mieltää, heil on tuo tietokone, mikä meil oli työkaluna, siin opetuksessa niin, heille se on paljon tutumpi ku minulle vieläki ja heil on koulus opetettu englantii puhumaan, he osaa sitä jo tullessaan ja osaavat kirjottaaki, mul on se kirjottaminen ain ollu vähä semmost… Eläkkeelle siirtyvä asiantuntija

Lähde:

Kuronen-Mattila ym. (toim.) 2012. Asiantuntija jää eläkkeelle – asiantuntijuus ei! Opas tiedon ja osaamisen säilyttämiseksi.

Uusi työntekijä muuttaa aina työyhteisöä. Uuden työntekijän haasteena on omaksua kokonainen uusi työyhteisö. Toisaalta myös työyhteisön on mukauduttava. Työyhteisöä voidaan ajatella palapelinä, jonka paloja työntekijät ovat. Jokainen pala on erilainen eikä uusi pala sovi täydellisesti vanhan palan jättämään koloon. Paras lopputulos saadaan, jos sekä palaa että palapeliä muokataan.

Lähde:

Laari, M. 2012. Työn alla työminä. Helsingin Henki 3/ 2012.