Onnistunut rekrytointi alkaa henkilöstösuunnitelman luomisesta sekä henkilöstötarpeiden ennakoinnista ja loppuu työntekijän perehdyttämiseen.

Rekrytointien valinnoissa painotetaan hakijan kelpoisuutta, tehtävässä edellytettävää osaamista sekä soveltuvuutta avoinna olevan tehtävän hoitoon.

Osaavasti ja tehokkaasti hoidettu rekrytointiprosessi tukee valitun hakijan sitoutumista ja toisaalta auttaa säilyttämään myös valitsematta jääneiden henkilöiden kiinnostuksen kaupunkiin työnantajana.

Työura muodostuu nykyisin entistä useammin erilaisten työrupeamien ketjusta, jolloin työhön ei välttämättä sitouduta samalla tavoin kuin menneinä vuosikymmeninä. Mielekäs, riittävän haastavaksi ja itsenäiseksi koettu työ edistää työhön sitoutumista. Työntekijät arvostavat myös oman itsen toteuttamisen, ammatillisen kehittymisen ja työn muokkaamisen mahdollisuuksia. Työuran alussa olevat kaipaavat esimiehiltä ja työyhteisöltä erityistä perehdytystä ja palautetta sekä tukea ja kannustusta omalle kehittymiselle. Yleisesti ottaen huolellinen, suunniteltu perehdytys toimialaan, kaupunkiorganisaatioon, omaan työyhteisöön ja työtehtäviin on keskeisessä roolissa kenen tahansa uuden henkilön sitoutumisen syntymiseksi.

Ennakoivan rekrytoinnin muodot, kuten kesätöiden tarjoaminen, korkeakouluharjoittelu, opiskelijatapahtumat ja muu oppilaitosyhteistyö ovat kaupungille tärkeitä tapoja tutustuttaa eri koulutusasteiden opiskelijoita kaupungin ammatteihin, työtarjontaan sekä kaupunkiin työnantajana - jo ennen valmistumista.

Lähteet:

Haavisto, I. (2010). EVAn arvo- ja asennetutkimus 2010. EVAn julkaisuja.

Halava, I. & Panzar, M. 2010. Kuluttajakansalaiset tulevat! Miksi työelämä muuttuu? Taloustieto Oy, Helsinki.

Mistä potkua eri-ikäisten työurille? Työn tuuli 2/2012.

Nuoret ja johtaminen 2011 (T-media ja Taloudellinen tiedotustoimisto)

Lue haastattelu:

Rekrytointi on haaste, johon kannattaa satsata