Uusi työntekijä etsii aluksi paikkaansa työyhteisössä. On tärkeää, että hänet perehdytetään tarpeeksi hyvin paitsi työtehtävään myös työyhteisöön ja sen toimintatapoihin. Koko tiimi voi osallistua perehdytykseen, jolloin osaamista saadaan jaettua paremmin. Perustehtävän selkeys ja lupa kysyä epävarmoista asioista tukevat työssä suoriutumista. On hyvä varmistaa, että uusi työntekijä saa tarvittaessa apua ja tukea.

Työyhteisön avoin ilmapiiri ja työtovereiden tuki helpottavat sopeutumista. Jokaisella on vastuu yhteishengen ylläpitämisestä ja kehittämisestä. Esimerkiksi työyhteisön ristiriitoihin puuttuminen ja niiden avoin selvittäminen sekä avun pyytäminen ja tarjoaminen ovat tärkeitä taitoja. Yhteistyö, kuten parityöskentely, mahdollistaa eri-ikäisten vahvuuksien hyödyntämisen. Lisäksi kaikkien osaamisen arvostaminen, tasapuolinen kohtelu ja mahdollisuus osallistua yhteisten asioiden käsittelyyn lisäävät hyvinvointia.

Lähde:

Eri-ikäisten johtamisen työpaja 16.11.2012