Osallistava johtaminen ja yhteiset tavoitteet tukevat motivaatiota ja työhyvinvointia. On tärkeää kuunnella työyhteisöstä nousevia ajatuksia ja erilaisia näkökulmia asioista päätettäessä. Avoin viestintä yhteisistä asioista rakentaa luottamusta. Rakentava ilmapiiri mahdollistaa myös mielipide-erojen käsittelyn yhdessä. Ristiriitojen käsittelyssä ratkaisukeskeisyys on hyvä lähtökohta. Lisäksi jokaisella työntekijällä on vastuunsa työyhteisön jäsenenä.

Työntekijöitä kannattaa rohkaista tekemään kehittämisehdotuksia, joita toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Työntekijöiden osallistumista voi myös lisätä tarjoamalla mahdollisuuksia kehittyä ja vaikuttaa omaan työhön. Kannustus uusiin ideoihin ja niiden kokeilemiseen myös yrityksen ja erehdyksen kautta lisää työyhteisön innovatiivisuutta. Vuorovaikutteisuus ja yhdessä tekeminen paitsi tukevat yhteisten tavoitteiden saavuttamista myös lisäävät yhteishenkeä ja osaamisen jakamista. Esimiehille on varattava riittävästi aikaa osallistavaan johtamiseen. On tärkeää keskustella työntekijöiden kanssa ja antaa heille palautetta työstään. Työtä ja toimintatapoja voidaan kehittää arvioimalla niitä yhdessä.

Lähde:

Eri-ikäisten johtamisen työpaja 16.11.2012