Elämyksellisyys on megatrendi ja sitä toivotaan yhä enemmän myös työelämältä. Juniorit voivat haluta tehdä harrastuksestaan työn tai tuoda työhön enemmän omaa persoonaansa. Sosiaalisuus, yhdessä tekeminen sekä oman itsen ja ideoiden toteuttaminen motivoivat enemmän kuin raha. Mahdollisuudet kokeilla uutta ja kehittyä sekä onnistumisen kokemukset tuovat työhön positiivisia elämyksiä. Myös viihtyisä työympäristö ja uuden teknologian hyödyntäminen lisäävät elämyksellisyyttä työpaikalla.

Elämyksellisyyteen liittyy läheisesti myös työn imu, joka on työhön liittyvää innostumista ja iloa kuvaava käsite. Sillä tarkoitetaan myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa, jota luonnehtivat tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen. Työn imua tukevat työn voimavarat, kuten työn itsenäisyys ja kehittävyys, työn tulosten näkeminen ja saatu palaute. Myös työyhteisön sekä esimiehen tuki ja arvostus ovat myönteisessä yhteydessä työn imuun. Työn imu edistää muun muassa työhyvinvointia, motivaatiota ja työhön sitoutumista.

Lähteet:

Jabe, M. Näin teet työstä peliä. Fakta: 11.4.2012.

Hakanen, J. 2009. Työn imua, tuottavuutta ja kukoistavia työpaikkoja? - kohti laadukasta työelämää. Työsuojelurahasto. 

Työterveyslaitokset sivut