Helsingin kaupungin palkitsemisjärjestelmä muodostaa kokonaisuuden, jolla tarkoitetaan rahapalkan lisäksi sitä täydentäviä palkkioita ja henkilöstöetuja sekä palvelussuhteeseen liittyviä aineettomia työelämän laatutekijöitä, kuten kehittymismahdollisuuksia omassa tehtävässä ja työuralla. Myös sanallinen palaute ja kiittäminen ovat arvostettuja palkitsemiskeinoja. Palkitsemisjärjestelmä on tärkeä henkilöstöjohtamisen väline, jolla tuetaan henkilöstön pysyvyyttä sekä innostetaan hyviin työsuorituksiin ja toiminnan kehittämiseen. Palkitsemisen avoimuus ja läpinäkyvyys vahvistavat tunnetta järjestelmän oikeudenmukaisuudesta. Palkan on oltava oikeassa suhteessa tehtävän vaativuuteen ja osaamiseen nähden.

Keskustelu työntekijän ammatillisesta kehittymisestä ja urasuunnitelmista kuuluu tulos- ja kehityskeskusteluun. Erilaiset urapolut tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia uran suunnitteluun ja uralla etenemiseen. Osaamisen kehittäminen on myös osa urasuunnittelua. Välineitä ovat koulutus ja kurssit, liikkuvuus, sijaisuudet, työkierto, työn laajentaminen ja rikastaminen, tiimityö, opiskelu ja työssä oppiminen. Myös opintovapaita voidaan hyödyntää ammatillisuuden vahvistamisessa ja tiedon tuomisessa työyhteisön käyttöön. Työntekijän asenne ja halu kehittyä sekä esimiehen kannustus ovat tärkeitä.

Uravalinta vaikuttaa urakehityksen mahdollisuuksiin. Kaupungilta löytyy paljon sellaisia ammatteja, joista ei välttämättä voi edetä ylempiin tehtäviin ilman lisäkoulutusta. Työntekijä voi kuitenkin kehittää työtapojaan ja kehittyä työssä. Täydennys- ja lisäkoulutuksen avulla voi myös vaihtaa ammattia, jos haluaa edetä urapolullaan erityyppisiin tehtäviin.

Lähteet:

Helmi-intra (Linkki toimii vain kaupungin sisäisessä verkossa.)

Eri-ikäisten johtamisen työpaja 16.11.2012