Työyhteisössä voidaan räätälöidä työtehtäviä (työmäärä ja työn sisällöt) työntekijän työkyvyn mukaisesti. Työn räätälöinti vaatii kuitenkin joustavuutta. On tärkeää muistaa ennakointi ja varhainen tuki (vrt. Työkyky-kori).

Työn tuunaaminen taas tarjoaa toisaalta mahdollisuuden työntekijöille tehdä itse työstään innostavampaa esimerkiksi kehittämällä osaamistaan, hankkimalla sosiaalista tukea ja palautetta työhönsä sekä lisäämällä työnsä haasteita uusien työtehtävien myötä. Työn tuunaaminen onkin yhteydessä työntekijöiden kokemaan työn imuun, vähäisempää leipääntymiseen työssä, työpaikkaan sitoutumiseen ja halukkuuteen pidentää työuraa sekä työryhmien laadukkaaseen toimintaan.

Lähde:

Työn tuunaaja kokee työn imua ja sitoutuu työhönsä, Työterveyslaitoksen tiedote 80/2012, 17.12.2012, Helsinki