Toimintaympäristön muutos vaatii jatkuvaa oppimista ja kehittymistä työssä (ks. Oppia ikä kaikki -kori). On tärkeää muistaa huolehtia työntekijöiden osaamisesta läpi työuran. Esimerkiksi perhevapailta palaavaa työntekijää on perehdytettävä tarvittaessa vapaan aikana työpaikalla tapahtuneisiin muutoksiin, kuten muuttuneisiin työtapoihin. Osaamisen kehittäminen ja ylläpito hyödyttävät paitsi organisaatiota myös tukevat työntekijän motivaatiota. Työn kehittävyys on yhteydessä työn imuun, vähäisempään leipääntymiseen työssä sekä työpaikkaan sitoutumiseen. Kokeneet uran keskivaiheilla olevat työntekijät tarvitsevat vaikuttamisen mahdollisuuksia ja haasteita työpaikalla, jotta he kokevat itsensä arvokkaiksi ja tärkeiksi työyhteisön jäseniksi. Esimiehen on hyvä kannustaa työntekijöitä koulutuksiin ja tuoda esiin niiden hyötyjä.

Lähteet:

Mistä potkua eri-ikäisten työurille? Työn tuuli 2/2012.

Työn tuunaaja kokee työn imua ja sitoutuu työhönsä. Työterveyslaitoksen tiedote 80/2012, 17.12.2012, Helsinki.