Esimiehen on hyvä selvittää kehityskeskusteluissa työntekijöiden yksilöllisiä tarpeita, jotka voivat liittyä esimerkiksi elämäntilanteeseen (muun muassa työn ja perheen yhteensovittaminen), tavoitteisiin ja ammatilliseen kehittymiseen sekä työkykyyn. Näin työtä voidaan muokata tarpeen mukaan niin, että se tukee työhyvinvointia ja työssä jaksamista.