Linjajohdon tuki lähiesimiestyölle on olennaista. Yhteiset pelisäännöt, ohjeet ja tavoitteet ohjaavat toimintaa. Johdon ja esimiesten välinen säännöllinen keskusteluyhteys sekä aito kiinnostus ja ymmärrys auttavat kehittämään ja tukemaan esimiestyötä. Vaikuttamismahdollisuudet omaan työhön ja osaamisen kehittäminen lisäävät esimiesten motivaatiota ja jaksamista.

Lähde:

Eri-ikäisten johtamisen työpaja 16.11.2012