Eri-ikäiset ovat organisaation ja työyhteisön voimavara, kun heitä osataan johtaa oikein. Ikäsidonnaisia ennakkoasenteita on syytä tarkistaa ja korjata, sillä yksilölliset erot ovat suurempia kuin ikäryhmien väliset erot. Eri-ikäisyyteen kannattaa ottaa positiivinen näkökulma nimenomaan vahvuutena. Eri sukupolvien yhteistyö lisää tiedon ja kokemuksien jakamista sekä uusien innovaatioiden syntyä. Eri-ikäiset voivat oppia toisiltaan. Molemminpuolinen arvostus myös parantaa työyhteisön ilmapiiriä.

Testaa työhyvinvointisi ja ikätietosi Varman sivuilla:

Hyvä ikä -peili

Hyvä ikä -tietotesti