27.01.2014 ← Takaisin

”Työnteko on antoisaa ja hauskaa, kun on eri-ikäisiä työntekijöitä”

Sosiaali- ja terveysviraston Kustaankartanon monipuolisessa palvelukeskuksessa eri-ikäiset oppivat toisiltaan:

Osastonhoitajat Hilkka Hirvonen ja Sanna Akpan keskustelevat osastonhoitajan perustehtävästä. Tapaaminen liittyi Kustaankartanossa olleeseen osastonhoitajien mentorointihankkeeseen. Hankkeessa tuettiin eri-ikäisten kollegoiden hiljaisen tiedon siirtymistä työntekijältä toiselle.

Pirjo Nousiainen ja Leena Vaalivirta

Pirjo Nousiainen ja Leena Vaalivirta kertovat: ”Työnteko on antoisaa ja hauskaa, kun on eri-ikäisiä työntekijöitä. Toisiltaan oppii ja iän tuoma kokemus yhdistettynä uusimpaan tietoon pitävät työyhteisön vireänä ja elävänä.”

Anneli Rautiomaa, Esko Rouhiainen ja Leo Luomanperä

Kustaankartanon arjessa eri-ikäisten yhdessäolo on antoisaa. Kuvassa näkyvät Anneli Rautiomaa, Esko Rouhiainen ja Leo Luomanperä.

Kuvat: Johannes Romppanen, Duotone


← Takaisin