21.05.2015 ← Takaisin

Tuki tarpeen työuran alussa

Lastenhoitaja Marianne Schneider (24) katsoo, että työuran alussa annettu tuki auttoi selviämään yli kompastuskivien. Hän toivoo, että muutkin uraansa aloittavat pääsisivät osalliseksi vastaavasta tukipalvelusta.

Kun Marianne aloitti Kumpulan päiväkodissa syksyllä 2013, hän sai hyvän perehdytyksen. Silti työn hektisyys ja vaativuus nostattivat kysymyksiä, joita hän olisi halunnut jakaa syvemmin muiden samalla alalla työskentelevien nuorten kanssa.

Siihen tarjoutui mahdollisuus viime vuonna, kun Työterveyskeskus järjesti varhaiskasvatusviraston kanssa vertaistukiryhmiä työuraansa aloitteleville lastenhoitajille.

– Oli helpottavaa huomata, että muillakin oli samanlaisia kokemuksia. Minulle antoisin teema oli stressin hallinta ja töistä palautuminen. Sain hyviä vinkkejä vetäjiltä ja muilta tytöiltä, Marianne kertoo.

Häntä auttoi ohje, että työasiat jätetään työpaikalle ja kotona vaihdetaan vapaalle. Siellä karistetaan sisäinen vaatimus siitä, että pitää olla koko ajan tilanteen herrana.

Myös ammatti-identiteetti kirkastui keskusteluissa, kun lastenhoitajat pohtivat roolejaan ja reagointitapojaan. Marianne oppi näkemään itsensä osana työyhteisöä, jolla on omat pelisääntönsä. Vertaisryhmä antoi myös rohkeutta puuttua haastaviin työtilanteisiin.

– Vaikka työuran alku voi tuntua kiviseltä, kaikesta selviää puhumalla. Minua ryhmä auttoi kasvamaan ihmisenä, tekemään konkreettisia muutoksia työhön ja tuntemaan alan omakseni.

Hyötyä organisaatiolle

Työterveyskeskuksen hankkeen tavoitteena oli vahvistaa lastenhoitajien kiinnittymistä työhön. Päiväkodeissa väki vaihtuu tiheään, koska alalla on runsaasti nuoria, jotka haluavat kokeilla erilaisia töitä.

– Työuran alku voi olla kriittinen vaihe, kun työelämätaidot ja ammatti-identiteetti ovat vasta rakentumassa. Hanke pyrki ehkäisemään työkykyriskien laukeamista ja pidentämään työuraa, kertoo työterveyspsykologi Hanna Valkonen.

Ryhmiin osallistui 14 lastenhoitajaa, joilla oli työkokemusta alle kolme vuotta. Ryhmäläiset käsittelivät viidessä tapaamisessa esimerkiksi haastavia työtilanteita, työrooleja ja työyhteisön toimivuutta.

Hanke käynnisti organisaatiossa esimiesten pohdinnan siitä, miten johtaminen ja työuran alun tuki linkitetään paremmin yhteen. Tavoitteena on lähestyä työuraansa aloittelevaa arkikokemusten kautta, jotta nuori tunnistaa puheesta oman työnsä.

Teksti: Ritva-Liisa Sannemann

Kuva: Pekka Nieminen


← Takaisin