21.05.2015 Haastattelu ← Takaisin

Hallitusti kohti eläkeikää

Taivallahden peruskoulun rehtori Hannu Kosonen (61) tuntee olevansa elämän ytimessä, kun ympärillä hyörii päivittäin yli 600 lasta ja aikuista. Välillä mielessä tosin vilahtelee lähestyvä eläkeikä.

Kuin tilauksesta työterveyshuolto ja opetusvirasto tarjosivat tänä vuonna muutostukipalvelua eläköityville perusopetuksen rehtoreille. Mielekkäästi uuteen -ryhmään tuli mukaan kymmenkunta kollegaa.

– Oli tärkeää päästä yhdessä pohtimaan, mitä pitkäaikaisen esimiehen vaihtuminen merkitsee työyhteisölle, kertoo viitisentoista vuotta rehtorina toiminut Kosonen.

Hän sanoo olevansa stadin kundi ja ”heiluvansa mielellään rexin duunissa”. Tarkkaa eläkkeelle jäämisen hetkeä Kosonen ei ole vielä päättänyt, mutta siirtymävaiheen prosessointi on alkanut pyöriä alitajunnassa.

– Ihanteellisinta olisi, jos rekrytointi sujuisi siten, että voisin työskennellä hetken samanaikaisesti seuraajani kanssa. En aio kuitenkaan jäädä tänne roikkumaan, sillä työyhteisön pitää päästä rakentamaan tulevaisuutta.

Kosonen katsoo, että on hyvä vaihtaa aika ajoin johtajaa, koska ”se antaa buustia koko työyhteisölle ja pistää uudistuksen myllyn pyörimään”.

Vaikka hankkeen fokus oli edistää työyhteisön hyvinvointia, Kososesta oli antoisaa päästä pohtimaan myös henkilökohtaisia kysymyksiä. Hän suosittelee vertaistukiryhmää kaikille esimiehille.

Rehtoreiden ryhmä kokoontuu osallistujien toiveesta syksyllä vielä kerran keskustelemaan eläkepäivien sisällöstä. Kososesta olisi ”kliffaa, jos harrastusten lisäksi järjestyisi sellaista tekemistä, josta saisi vähän fyrkkaakin”.

Yksi tärkeä työtehtävä

Työterveyskeskus ja Työterveyslaitos kehittivät pari vuotta sitten Mielekkäästi uuteen -palvelun opetusviraston tarpeiden pohjalta, mutta tukimuoto soveltuu kaikille eläkeikää lähestyville esimiehille ja avainhenkilöille.

– Ihanne on, että esimiesvaihdosta alettaisiin valmistella työyhteisössä pari vuotta aiemmin, jotta kaikille jäisi aikaa sopeutua uuteen. Eläkkeelle jäämisen prosessi on yksi esimiehen työtehtävistä, huomauttaa työterveyshoitaja Ritva Muukkonen Tykestä.

Palvelu sisältää yhden henkilökohtaisen tapaamisen ja kolme ryhmäkokoontumista. Esimiehet saavat ensin pohtia työterveyshoitajan kanssa omaa työuraansa ja sitten ryhmässä työn muutoksia ja voimavaroja jäljellä oleviin työvuosiin.

Toisen kokoontumiskerran jälkeen tehdään suunnitelma työyhteisön valmentamiseksi esimiesvaihtoon. Kolmannella kerralla listataan taulukkomuotoon tiedonsiirtoon liittyvät asiat, vastuut ja roolit.

– Palvelu hyödyttää koko organisaatiota, kun muutoksessa voidaan turvata tiedonsiirto seuraajalle, taata toiminnan jatkuvuus ja työyhteisön hyvinvointi. Hallittu esimiesvaihdos voi merkitä myös työuran pidentymistä, Ritva Muukkonen muistuttaa.

Teksti: Ritva-Liisa Sannemann

Kuva: Tommi Tuomi


← Takaisin