27.01.2014 Haastattelu ← Takaisin

Eri-ikäisten ja eri kansallisuuksien välinen yhteistyö

Sosiaali- ja terveysviraston Kustaankartanon monipuolisessa palvelukeskuksessa eri-ikäisten ja eri kansallisuuksien välinen yhteistyö kukoistaa:

Margit Peltokangas ja Sophia Ahveninen

Eri-ikäisten hoitajien yhteistyö tuo rikkautta hoitotyöhön. Rikkautta on nähdä eri vinkkelistä toistemme tapaa tehdä työtä. Nuorten ja vanhempien hoitajien ammattitaidon ja näkemyksien yhdistäminen luo laadukkaan ja ammatillisesti monivivahteisen pohjan hoitotyölle.

Eri-ikäisten elämänvaiheet kasvattavat ymmärrystä ja näkemystä toisen elämäntilanteesta, esimerkiksi nuoret äidit, joilla pieniä lapsia tai eläkkeelle piakkoin siirtymässä olevat. Hiljaisen tiedon siirto mahdollistuu hyvin toimivassa työyhteisössä, jossa työskentelee eri kansallisuuksia sekä eri-ikäisiä hoitajia.

Huolimatta ikäeroista huumori yhdistää ja elää työyhteisön arjessa. Huumorin ja ilon avulla monikulttuurisuus löytää paikkansa työyhteisön sisältä.

Kuvissa: Margit Peltokangas ja Sophia Ahveninen

Vasemmanpuoleisessa kuvassa: Isatou Sowe-Helminen, Marja Haapavaara ja Ninni Palojärvi

Oikeanpuoleisessa kuvassa: Marja Haapavaara, asukas Antti Loikkanen ja Isatou Sowe-Helminen

Kuvat: Johannes Romppanen, Duotone

Teksti: Jaana Pilvinen ja Arja Stenberg (Sosiaali- ja terveysvirasto, Kustaankartanon monipuolinen palvelukeskus)


← Takaisin