Työkyvyn ollessa voimakkaasti alentunut työterveyskeskuksella on mahdollisuus käyttää henkilöstöosaston määrärahaa laajoihin kuntoutusselvityksiin ulkopuolisella palveluntuottajalla. Selvityksen avulla pyritään saaman tietoa kuinka työssä jatkamista tai uuteen työhön sijoittumista voidaan vielä tukea käytettyjen tukitoimien lisäksi, sekä arvioidaan työkyvyttömyys- tai osatyökyvyttömyyseläkkeen edellytyksiä.

Esitys työkyvyn ja kuntoutuksen selvityksestä ei ole esitys uudelleensijoitustoimenpiteiksi. Se voi osoittautua tarpeelliseksi, jos tutkimustulokset ja suoritetut selvitykset ja viraston/laitoksen mahdollisuudet uuden työpaikan löytämiseksi sitä edellyttävät. Tällöin virasto/ laitos järjestää henkilölle kuulemistilaisuuden ja tekee Kaupunginkanslian Henkilöstöosastolle esityksen uudelleensijoitustoimenpiteitä varten.