Ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu työikäisille, joiden työkyky on heikentynyt sairauden vuoksi tai joita uhkaa työkyvyttömyys lähivuosina.
Kuntoutuksen tavoitteena on edistää työssä jaksamista tai työhön palaamista esimerkiksi sairauden jälkeen. Kelan tarjoama ammatillinen kuntoutus on työkykyä ylläpitävää ja parantavaa valmennusta (TYK) tai varhaiskuntoutuskurssi (ASLAK) vuoden 2015 loppuun saakka. Sen jälkeen kuntoutusmuodot korvaa työikäisten kuntoutus (AURA), joka on tavoitteiltaan saman kaltainen mutta tavoittelee lisäksi työkykyhyötyjä työpaikalla tehden aktiivisemmin yhteistyötä myös esimiehen kanssa.Kuntoutuksen pääsyyn edellytyksenä on, että työterveyslääkäri on määritellyt kuntoutustarpeen.

Eläkevakuutusyhtiön ammatillisen kuntoutuksen palvelut ovat mahdollisuus etsiä terveydelle sopivaa työtä silloin kun jäljellä oleva työkyky ei riitä enää oman ammatin työtehtäviin täydellä panoksella. Työkokeilulla voidaan kokeilla uuden työtehtävän sopivuutta toimintakyvyn rajoitteet huomioiden aina kolmen kuukauden ajan. Mikäli oman ammatiln työtehtävät eivät enää ole mahdollisia voidaan päätyä uudelleen koulutukseen terveydellisin perustein

On tärkeää, että kuntoutuja saa työnantajalta tarpeeksi tukea työhön paluun suhteen. Esimiehen on hyvä keskustella tilanteesta ja etsiä siihen ratkaisuja yhdessä kuntoutujan kanssa. Työtehtäviä on muutettava niin, että ne ovat työkyvyn kannalta sopivia. Kuntoutuksella pyritään parantamaan alentunutta työ- ja toimintakykyä niin että työn tekeminen on mahdollista joko kokopäivätyössä tai osapäivätyössä eläkeikään saakka.

Lähteet:

Kuntoutuksella työkykyä, Kela

Terveys ja kuntoutus, Kela

Onnistuneesti takaisin töihin ammatillisella kuntoutuksella. Kevan tutkimuksia 2/2012.