Työssä jaksamista voidaan tukea muokkaamalla työtä kevyemmäksi esimerkiksi muuttamalla työaikoja (osa-aikatyö) tai työtehtäviä. Työn muokkaaminen kannattaa, sillä jo yksikin vältetty työkyvyttömyyseläke tuottaa kaupungille 75 000 euron säästön, kun työnantajan ei tarvitse maksaa varhaiseläkemenoperusteista maksua työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneestä.

Lähde:

Kevan sivut

Lue haastattelu:

Työn keventäminen auttaa pysymään pidempään töissä