Työterveyshuollon lausunto jäljellä olevasta työkyvystä ja työhön paluun mahdollisuuksista tarvitaan viimeistään silloin, kun Kelan sairauspäivärahaa on maksettu 90 päivärahapäivältä.

Työntekijä saa Kelalta pyynnön toimittaa työterveyshuollon kannanoton työkykyyn ja työn jatkamisen mahdollisuuksiin ennen kuin Kelan sairauspäivärahakausi on jatkunut 90 päivää. Kannanottoon liittyen työterveyskeskus ottaa yhteyttä esimieheen työnteon mahdollisuuksien selvittämiseksija/ tai aktivoi työterveysneuvottelun asian tiimoilta.

Työntekijän toimittaessa lausunnon Kelaan jonka perusteella sairauspäivärahan maksu jatkuu keskeytyksettä. Kela keskeyttää päivärahan maksun mikäli työntekijä ei ole toimittanut lausuntoa ajoissa.

Lähteet:

Varhainen tuki ja sairauspoissaolojen seuranta -ohje ja liite (Linkit toimivat vain kaupungin sisäisessä verkossa.)