Osatyökykyisten jääminen ennenaikaiselle eläkkeelle kasvattaa työnantajan eläkemaksuja huomattavasti. Osatyökykyisten työkyvyn hyödyntämiseksi kannattaa etsiä uusia ratkaisuja, joita voivat olla esimerkiksi osa-aikatyö tai vakanssin puolittaminen (kaksi työntekijää samalla vakanssilla). Muita vaihtoehtoja ovat uudelleensijoitus, osa-aikaeläke tai osatyökyvyttömyyseläke. Osatyökyvyttömyyseläkkeestä ei koidu työnantajalle varhaiseläkemenoperusteista maksua, toisin kuin täydestä työkyvyttömyyseläkkeestä. Työvuoroergonomialla saadaan jaksamista vuorotyöhön ja se on välttämätöntä osatyökykyisellä vuorotyöntekijällä.