Helsingin kaupunki ei irtisano vakinaisessa palveluksessaan olevaa työntekijää työn loppuessa toimintojen uudelleenjärjestelyjen vuoksi tai jos työntekijä ei kykene terveydellisistä syistä jatkamaan omassa työssään. Kaupunki tarjoaa siten paremman palvelussuhdeturvan kuin mitä lainsäädäntö edellyttää.

Esimies vastaa uudelleensijoitustoimenpiteiden aloittamisesta järjestämällä henkilön kuulemistilaisuuden. Käytännön uudelleensijoitustoimenpiteet ovat henkilöstökeskuksen vastuulla. Toimenpiteinä käytetään muun muassa työkokeiluja, oppisopimuskoulutusta ja uravalmennusta.

Uudelleensijoitettavat, tehtävään soveltuvat henkilöt on aina asetettava etusijalle tehtäviä täytettäessä.