Henkilöstöliikunnan tarkoituksena on kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnin ja -kykyisyyden edistäminen liikunnan keinoin. Henkilöstöliikunta on pääasiassa kunto- ja terveysliikuntaa ja ohjatun toiminnan suunnittelussa huomioidaan eri ikäryhmät. Henkilöstöä kannustetaan kokeilemaan erilaisia liikuntalajeja ja -kursseja sekä osallistumaan henkilöstöliikunnan omiin ja pääkaupunkiseudulla järjestettäviin liikuntatapahtumiin. Lisäksi henkilöstöä aktivoidaan omaehtoiseen liikkumiseen arki- ja työmatkaliikunnan keinoin.

Liikuntaviraston liikunta- ja hyvinvointipalvelussa työskentelevät kaksi liikunnansuunnittelijaa vastaavat, kehittävät ja organisoivat henkilöstöliikuntaa yhteistyössä henkilöstökeskuksen, työterveyskeskuksen ja liikuntaviraston kanssa.

Hyvinvointijumppa

Hyvinvointijumpilla pyritään madaltamaan liikuntaan osallistumisen kynnystä. Henkilöstölle tunnit ovat maksuttomia eikä niihin tarvitse ilmoittautua etukäteen. Tunnit soveltuvat kaiken tasoisille liikkujille, erityisesti aloittelijoille. Tunnit ovat sisällöltään helppoja ja yksinkertaisia.

Hankkeet

Henkilöstöliikunta toteuttaa erilaisia hankkeita, joilla tuetaan ja edistetään työhyvinvointia ja työssä jaksamista sekä työurien pidentämistä liikunnan keinoin.

Up! - Aktiivisempi päivä tuo kaupungin henkilöstölle vinkkejä miten pienillä toistuvilla keinoilla istumista voi vähentää sekä arkiaktiivisuutta lisätä.

Viime vuosikymmenten aikana ihmisten elintavat ovat muuttuneet ja sen myötä istuminen on lisääntynyt töissä, työmatkoilla sekä vapaa-ajalla. Työn fyysinen rasittavuus ja energiankulutus on laskenut selvästi työn keventyessä ja istumatyön lisääntyessä. Pitkäkestoinen istuminen on terveysriski.

Vuoden 2015 aikana järjestetään luentoja, kisoja sekä kohdennettuja Aktiivisempi arki -työpajoja. Syksyllä on mahdollisuus tilata työpaikalle esim. aamupalaveriin tai kahvitauolle maksuton lyhyt tietoisku istumisesta ja keinoista sen vähentämiseksi. Lisäksi kahden pilottiryhmän avulla tutkitaan henkilöstön istumista ja sen muutoksia.

 

Lue haastattelut:

"Tule rohkeasti mukaan"

"Ylös, ulos ja kuntokellariin"