Työntekijän lapsen tai muun samassa taloudessa vakituisesti asuvan alle 10-vuotiaan lapsen sairastuessa äkillisesti työntekijällä on oikeus saada lapsen hoidon järjestämiseksi tai lapsen hoitamiseksi tilapäistä hoitovapaata enintään neljä työpäivää kerrallaan. Vanhemmat voivat myös hoitaa lasta vuorotellen.

Sama oikeus on lapsen vanhemmalla, joka ei asu lapsen kanssa samassa taloudessa (niin sanottu etävanhempi).