Erityisäitiysvapaata myönnetään ajalta, jonka työntekijä on työtehtäviinsä tai työoloihinsa liittyvän vaaratekijän vuoksi estynyt tekemästä työtään, kuitenkin enintään siihen saakka, kun työntekijän oikeus äitiysrahaan alkaa.

Erityisäitiysvapaa on aina palkaton. Kela myöntää erityisäitiysrahaa.